ទូរសព័្ទចល័តជប៉ុនdoqoត្រឹមតែរយះពេល៣ខែកំរិតនៃការលក់ឈានទៅដល់ 50ម៉ឺនគ្រឿង បានចូលទៅដល់


ទីផ្សារអាស៊ានខាងត្បូងនិងអឺរ៉ុប សព្វថ្ងៃលោកប្រធានាធិបតី dogoបានបញ្ចេញសារអបអរសាទរទូទាំងពិភពលោក អ្នកប្រើប្រាស់doqoត្រឹមតែបីខែអាចឈានទៅដល់ 50ម៉ឺននាក់ បើនិយាយអោយខ្លីទូរស័ព្ទចល័តdoqo​ ក្នុងរយះពេលបីខៃនេះបានលក់ចេញលើសពី៥០ម៉ឺនគ្រឿងទៅទៀត។ ដើម្បីឈរជើងបាននៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិទូរស័ព្ទចល័តdoqoហាក់បានប្រើប្រាស់និងបានបន្ថែមនូវយុទ្ធសាស្រ្តជាច្រើន។ លឿនបំផុតគឺឆ្នាំមុនខែ11គឺមានការចាប់អារម្មណ៏ជាខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័តXIAOMIក៏បានចុះឈ្មោះជាtrademark​​ doqoនៅអឺរ៉ុប។ ​ក្រោយមកក៏បានទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសអាមេរិចFCCនូវប័ត្របញ្ចាក់។