ទូរស័ព្ទចល័តdoqoដែលមានលក់នៅប្រទេសជប៉ុន បានមកប្រទេសកម្ពុជាហើយ


ដោយយោងទៅលើទូរស័ព្ទ doqo Japan មិនដល់់រយះពេលមួយនាទី ចំណូលនៃការថ្លៃលក់ទូរស័ព្ទ doqoលើសពី7០០០០០០០យ៉េន។ បើទោះបីជាក្រុមហ៊ុននៅមិនទាន់​សំរេចច្បាស់មានការដាក់លក់ប៉ុន្មានគ្រឿងក៏ដោយ ប៉ុន្តែដោយយោងទៅលើតំលៃទូរស័ព្ទចល័តក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំដំណើរការធ្វើការសំរេចចិត្តបាន។ ប្រសិនបើអតិថិជនទាំងអស់ទិញទូរស័ព្ទក្នុងតំលៃថ្លៃ ដូច្នេះតំលៃលក់នៃការប៉ាន់ប្រមាណ 3ម៉ឺនគ្រឿង ហើយប្រសិនបើគ្រប់អតិថិជនម្នាក់ៗទិញទូរស័ព្ទចល័តប្រភេទម៉ាកល្បី ដូចនេះតំលៃលក់កើនទៅដល់ 4ម៉ឺនគ្រឿងទាំងនេះបញ្ចាក់បានថាគ្រប់ចំនួនតូរលេខ។

ទូរស័ព្ទចល័តdoqoខែ11ឆ្នាំ2019 បានប្រកាសជាសាធារណះកំរិតថាមពល450វ៉ុល លើសពីកំលាំងថាមពលថ្មធម្មតា ខាងក្រោយ 1600万+800万កាម៉េរ៉ាទាំងពីរ ចំពោះតំលៃលក់នៅប្រទេសជប៉ុនមិនដល់ 250ដុល្លារ។ ទូរស័ព្ទចល័តជប៉ុនប្រភេទម៉ាកថ្មីមួយនេះចាប់ផ្តើមបើកដំណើរការលក់ដាច់ខ្លាំងបំផុតត្រឹមតែ 60នាទីប៉ុននោះ។ ជាធម្មតាលឺថាមានមនុស្សរកទិញទូរស័ព្ទចល័ត doqoនៅហាងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំនៅមិនទាន់បានធ្លាប់លេង ប្រភេទទូរស័ព្ទចល័តផលិតដោយប្រទេសជប៉ុន។ កាលពីរបីថ្ងៃមុនក៏បានលឺព័ត៏មានអំពីម៉ាកទូរស័ព្ទចល័ត doqo ខ្ងុំថែមទាំងមានគំនិតមួយចង់ទិញមួយគ្រឿងយកមកលេង ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនមានសង្ឃឹមថាបានវាមកដល់ដៃនោះទេ ហើយនៅទទឹងរង់ចាំឆ្នាំនេះទូរសព្ទ័ចល័តdoqoចេញមក។ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទូរសព្ទ័ចល័តdoqoបាន

ផ្សព្វផ្សាយទូលំទួលាយដល់ទីផ្សារអាស៊ានខាងត្បូង  ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាលើកទីមូយសំរាប់ការនាំចូលទូរសព្ទ័ចល័តdoqo និងរង់ចាំរយះពេលទូរស័ព្ទចល័តdoqoចូលមកដល់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាបន្តបន្ទាប់​ និងផ្តល់អោយពួកយើងនូវទូរស័ព្ទជប៉ុនម៉ាកទំនើបល្អហើយមានតំលៃសមរម្យទៀតផង។